piątek, 8 kwietnia 2005

Papież "drogi słońca"

Ostatnio odbyłem bardzo interesująca i mam szczerą nadzieje, że owocną rozmowę kwalifikacyjną. Bardzo się z tego powodu cieszę.

Jak słońce niestrudzone pokonuje drogę swoją na nieboskłonie, tak Jan Paweł II pielgrzymował po wszystkich zakątkach ziemi.

Dziś dzień szczególny… inny niż wszystkie – dzień pogrzebu naszego kochanego Jana Pawła II. Dla mnie był i jest nadal wzorem do naśladowania, świętym człowiekiem… drugi po Chrystusie. Już ziemia takiego jak Karol Wojtyła nie zobaczy.

Należy mieć szczerą nadzieję, że nowy początek będzie owocny.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...