wtorek, 28 września 2004

Fascynacji - NLP - cią dalszy...

Zmiana historii osobistej?

No brzmi niczym z filmu „Efekt Motyla”
Na psychologiczny proces zmiany historii osobistej natknąłem się w jednej z książek o NLP.

Autorzy tej dość interesującej książki twierdzą, że...
„ Doświadczenie ludzkie istnieje tylko w czasie teraźniejszym. Przeszłość istnieje we wspomnieniach i aby ją przypomnieć, musimy jej w jakiś sposób doświadczyć tu i teraz. Przyszłość istnieje zaś jako oczekiwania i fantazje, również tworzone w teraźniejszości. Kotwiczenie umożliwia nam zwiększenie naszej emocjonalnej wolności przez ucieczkę spod tyranii negatywnych doświadczeń przeszłości i tworzenie bardziej pozytywnej przyszłości.”

Zaczyna się ciekawie…
Wczoraj postanowiłem skorzystać z opisanego postępowania… jak i co robić by pewne złe przeżycie ulotniło się z mojej pamięci albo stało się "pozytywne"
UDAŁO SIĘ!!! :)))

Oto dość okrojony przebieg zmiany historii osobistej, którą można przeprowadzić na innej osobie.
1. Zidentyfikuj stan negatywny, wywołaj go, rozpoznaj i w końcu zmień stan.

2. 2. Utrzymując negatywną kotwicę, poproś drugą osobę, aby cofnęła się w myślach do czasu, gdy czuła się podobnie. Kontynuuj, dopóki nie dotrze do najwcześniejszego pamiętanego doświadczenia. Zwolnij kotwicę, złam stan i sprowadź ją w pełni do teraźniejszości.

3. Poproś, aby – w świetle tego, co wie obecnie – pomyślała, jakich zasobów potrzebowałaby w tej przeszłej sytuacji, aby stała się ona raczej satysfakcjonującym niż problemowym doświadczeniem. Prawdopodobnie wymieni takie zasoby jak bezpieczeństwo, bycie kochanym, zrozumienie. Zasoby jednak muszą pochodzić od samej osoby, pozostawać pod jej kontrolą.

4. Wywołaj i zakotwicz specyficzne i pełne doświadczenie potrzebnego zasobnego stanu i sprawdź tę pozytywną kotwicę.

5. Utrzymując pozytywną kotwicę, zaproś osobę z powrotem do najwcześniejszego wydarzenia. Zaproponuj jej, by obserwowała sama siebie z zewnątrz z tymi nowymi zasobami i zauważyła jak zmienia to doświadczenie. Potem poproś, by wkroczyła w sytuację z zasobami i przeszła przez nią tak, by jakby miała zdarzyć się jeszcze raz. […]. Gdy osoba jest zadowolona, doświadcza sytuacji jako odmiennej i może się z niej uczyć, usuń kotwicę i zmień stan.

6. Sprawdź dokonaną zmianę bez użycia kotwic, prosząc osobę, aby przypomniała sobie przeszłe wydarzenie i obserwując, jak wspomnienia uległy zmianie.[…]

Zawiłe? No tak... aby wszystko do końca zrozumieć polecam książkę: „Wprowadzenie do programowanie neurolingwistycznego” Koseph O’Conner & John Seymour.

Bardzo dużo radości daje przeżywanie negatywnych wspomnień w sposób pozytywny. Zmienia to nasze myślenie i rzutuje na wydarzenia w przyszłości.

Koniec wykładu… idę na fajkę :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...